Keystone logo

4 Thạc sĩ Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa sinh sản Di truyền học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • Chăm sóc y tế
  • Y khoa sinh sản
  • Di truyền học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa sinh sản Di truyền học

Một tổng thể là một bằng cấp cao phổ biến mà được cấp cho những người hoàn thành một khu vực cụ thể của nghiên cứu sau đại học. Một chương trình học thường phải mất 1-2 năm để hoàn thành, và sau khi tốt nghiệp, sinh viên thường được chuẩn bị sẵn sàng để tìm một nghề nghiệp trong lĩnh vực của họ lựa chọn.

Thạc sĩ trong Di truyền và Genomics là gì? Chương trình này kết hợp sinh thái, hệ gen học, sinh lý học, và tiến hóa để giúp hiểu các biểu hiện và tổ chức của các gen của một sinh vật. Mỗi chương trình sẽ thay đổi, nhưng những ví dụ về các lớp học có thể bao gồm sự tiến hóa và di truyền học, bảng điểm hồ sơ, phân tích di truyền hành vi, di truyền học, sinh thái, sinh thái chức năng, thực vật và sinh lý học động vật, và di truyền học thống kê. Hầu hết các chương trình sẽ kết hợp cả hai nghiên cứu lớp học và thiết bị kỹ thuật hiện đại trong phòng thí nghiệm.

Lấy bằng thạc sĩ là có lợi cho một số lý do.Có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn dành cho các cá nhân có trình độ tiên tiến này, và sinh viên tốt nghiệp có cơ hội để thực hiện những thay đổi lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Các yêu cầu về tài chính liên quan đến thu nhập mức độ này sẽ thay đổi từ nơi này đến nơi khác. Các yếu tố có liên quan bao gồm các vị trí và uy tín của trường và thời gian của chương trình. Học sinh được khuyến khích để làm nghiên cứu của họ và sau đó gọi các trường học của họ quan tâm để tìm hiểu xem học phí và lệ phí phù hợp với ngân sách của họ.

Cá nhân có bằng thạc sĩ về di truyền và gen nói chung là chuẩn bị sẵn sàng để làm việc trong nghề nghiệp trong công nghệ sinh học và học viện. Các khu vực khác nhau, trong đó sinh viên tốt nghiệp có thể chọn một nghề nghiệp bao gồm các ngành công nghiệp dược phẩm, các phòng thí nghiệm chẩn đoán, neurogenetics, huyết học, di truyền học trao đổi chất, nghiên cứu, di truyền học tim mạch, sự can thiệp của thai nhi và điều trị, và các trường đại học.Một số cá nhân cũng có thể chọn để lấy bằng tiến sĩ của họ, mà mở ra lựa chọn nghề nghiệp nhiều hơn.

Nó không bao giờ là quá sớm để bắt đầu nghiên cứu các trường khác nhau. Bắt đầu từ bây giờ, tìm kiếm các chương trình của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường của sự lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.