Keystone logo

15 Thạc sĩ Các chương trình trong Hệ thống y tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • Chăm sóc y tế
  • Chăm sóc sức khỏe toàn cầu
  • Hệ thống y tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (15)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Hệ thống y tế

Sinh viên tốt nghiệp những người hoàn thành các yêu cầu đối với bằng thạc sĩ trong nhiều lĩnh vực khác nhau được công nhận là chuyên gia. Trình độ sau đại học này chuẩn bị sinh viên để tiếp tục tiến vào chương trình tiến sĩ hoặc có được cấp độ cao hơn của việc làm.

Thạc sĩ Hệ thống Y tế là gì? Mức độ này tập trung vào việc chuẩn bị sinh viên để trở thành các chuyên gia được đào tạo trong việc kiểm soát hệ thống thông tin chăm sóc sức khỏe. Bởi vì có một điều kiện tiên quyết để có hồ sơ y tế phổ quát, có một nhu cầu rất lớn đối với những người thành công có thể sử dụng hệ thống thông tin. Các khóa học có thể bao gồm thiết kế hệ thống y tế, khoa học máy tính, luật y tế và đạo đức. Các khóa học về kinh doanh và sức khỏe quản lý và quản trị cũng có thể được yêu cầu. Học sinh cũng học cách để nghiên cứu nhu cầu thông tin và thiết kế các giải pháp hiệu quả cho các vấn đề chăm sóc sức khỏe.

Những sinh viên tốt nghiệp với một thạc sĩ trong hệ thống y tế tìm thấy chính mình với một số lựa chọn nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.Những lựa chọn nghề nghiệp thường cung cấp một sự gia tăng mức lương và cơ hội cho trách nhiệm lãnh đạo cấp cao.

Chi phí lấy bằng thạc sĩ trong hệ thống y tế khác nhau và còn tùy thuộc vào các tổ chức và thời gian của chương trình. Để tìm hiểu thông tin chi phí cụ thể, liên hệ với văn phòng tuyển sinh tại trường sản phẩm có mức độ.

Sau khi hoàn thành bằng thạc sĩ trong hệ thống y tế, sự lựa chọn nghề nghiệp nổi bật nhất cho sinh viên là một người quản lý máy tính hoặc hệ thống thông tin trong một môi trường chăm sóc sức khỏe. Với những lo ngại gia tăng trong vấn đề riêng tư của bệnh nhân và tội phạm, cá nhân, giáo dục những người có thể thiết kế, thực hiện và phân tích các hệ thống đang có nhu cầu. Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể thấy sự nghiệp thành công tại các trường đại học và các trung tâm y tế, các công ty bảo hiểm y tế, và chính phủ và các cơ quan phi lợi nhuận. Với dân số lão hóa, triển vọng công việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang gia tăng.

Với sự lựa chọn lấy văn bằng của bạn trực tuyến và một nhu cầu ngày càng tăng cho các cá nhân được đào tạo trong y tế, bằng thạc sĩ trong hệ thống y tế là một quyết định khôn ngoan. Tìm kiếm các chương trình của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường của sự lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.