Keystone logo

10 Bán thời gian Thạc sĩ Các chương trình trong Hệ thống y tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • Chăm sóc y tế
  • Chăm sóc sức khỏe toàn cầu
  • Hệ thống y tế
  • Bán thời gian
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (10)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Bán thời gian Thạc sĩ Các chương trình trong Hệ thống y tế

Các hệ thống y tế thường là ngành nghiên cứu về ngành chăm sóc sức khỏe và rộng hơn là những ảnh hưởng của xã hội đối với ngành đó. Các chương trình tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu này có thể xem xét ảnh hưởng xã hội, chính sách y tế, công nghệ y tế và cách mỗi ảnh hưởng đến cấu trúc và quy trình của tổ chức.

Học bán thời gian cho phép một người có được bằng cấp hoặc bằng cấp ngay cả khi họ không thể đi học toàn thời gian. Người ta có thể học theo tốc độ của riêng mình, dần dần tích lũy tín chỉ để được tính vào trình độ cuối cùng.