Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 7 Thạc sĩ Các chương trình trong Quản lý điều dưỡng 2024

7 Thạc sĩ Các chương trình trong Quản lý điều dưỡng 2024

Tổng quat

Các chương trình quản lý điều dưỡng có thể cung cấp cho sinh viên hiểu biết quan trọng về việc giám sát bệnh nhân trong các cuộc khủng hoảng. Học cách tổ chức lịch trình điều dưỡng, đưa ra quyết định về ngân sách và kỷ luật nhân viên có vấn đề đều có thể là một phần của chương trình giảng dạy.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • Chăm sóc y tế
  • điều dưỡng
  • Quản lý điều dưỡng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (7)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập