Keystone logo

1 Thạc sĩ Các chương trình trong Chăm sóc y tế Khoa học về khuyết tật Rối loạn phổ 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • Chăm sóc y tế
  • Khoa học về khuyết tật
  • Rối loạn phổ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Chăm sóc y tế Khoa học về khuyết tật Rối loạn phổ

Một học sinh muốn học cách xác định những khó khăn trong học tập ở những người thuộc nhóm tự kỷ có thể quyết định nghiên cứu về rối loạn phổ. Chương trình cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để giúp đỡ các cá nhân trong lĩnh vực giáo dục và giao tiếp.