Keystone logo

2 Thạc sĩ Các chương trình trong Sinh hóa 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • Chăm sóc y tế
  • Nghiên cứu y sinh
  • Sinh hóa
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Thạc sĩ Các chương trình trong Sinh hóa

Trong nhiều tình huống, học sinh có được bằng thạc sĩ sau khi họ hoàn thành một nền giáo dục bachelor's cấp. Họ có thể có lấy một break ở giữa độ, đạt được giáo dục trong một ngã swoop hoặc có kế hoạch để kiếm được một vị tiến sĩ sau khi thầy của họ. Trong mọi trường hợp, bằng thạc sĩ xác định chính xác người sở hữu nó như một chuyên gia trong lĩnh vực được lựa chọn và có thể mở ra nhiều khả năng làm việc.

Thạc sĩ Hóa sinh là gì? Hóa sinh liên quan đến việc nghiên cứu hóa học và đặc điểm vật lý của các sinh vật sống, và nó cũng phân tích các quá trình sinh học như di truyền và phát triển tế bào. Nói chung, các chương trình sinh hóa tập trung vào các lớp học và làm việc trong phòng thí nghiệm. Học sinh thường xuyên cộng tác và phát triển các kỹ năng nghiên cứu sâu rộng. Họ cũng thường trải qua một dự án mà họ phát triển với sự giúp đỡ của một người cố vấn.

Những lợi ích của một mức độ sinh hóa rất nhiều.Ví dụ, sinh viên tốt nghiệp tốt hơn vị trí của mình cho các công việc trong phòng thí nghiệm và nâng cao kỹ năng của họ để nhập học trong tương lai để học nha khoa hoặc y tế hoặc để nghiên cứu đang diễn ra trong khoa học y sinh tiến sĩ cấp. Họ cũng có thể học các kỹ năng phòng thí nghiệm và nghiên cứu mẫu mực.

Các trường Đại học ở nhiều địa điểm quốc tế cung cấp giáo dục trong sinh hóa. Do đó, chi phí đăng ký vào một chương trình khác nhau, tùy thuộc vào các trường đại học và vị trí của nó. Sinh viên cần liên hệ với các trường riêng lẻ để có được những ý tưởng cụ thể về chi phí ghi danh trong chương trình hóa sinh của họ.

Học sinh đạt được độ hóa sinh làm việc với nhiều công việc. Họ làm việc như các nhà khoa học nghiên cứu, các bác sĩ, các cộng sự sau tiến sĩ, chuyên gia tư vấn và các giáo sư. Mức độ được vị trí riêng biệt để cho phép học sinh làm việc trong các học viện, ngành hoặc cả hai. Trong nhiều trường hợp, sinh viên tốt nghiệp làm việc trong phòng thí nghiệm hóa sinh để nghiên cứu mọi lĩnh vực đời có liên quan đến quá trình sinh học. Ví dụ, họ có thể học E.coli hoặc tế bào thụ cảm.

Sinh viên hóa sinh có thể ghi danh bán thời gian hoặc toàn thời gian. Để tăng cường tính linh hoạt, nhiều sinh viên theo học các lớp trực tuyến, có nhiều tổ chức cung cấp. Để tìm trường cho bạn, tìm kiếm các chương trình của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường của sự lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.