Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 Thạc sĩ Các chương trình trong Sinh lý 2023

3 Thạc sĩ Các chương trình trong Sinh lý 2023

Tổng quat

Bằng thạc sĩ là một lựa chọn học tập nâng cao cho những sinh viên đã kiếm được bằng đại học. Học sinh có thể theo đuổi loại bằng cấp này để bảo đảm sự nghiệp trả lương cao hơn hoặc chuẩn bị cho việc học thêm trong một chương trình tiến sĩ liên quan.

Thạc sĩ trong sinh lý học là gì? Sinh lý học là nghiên cứu về cơ chế và chức năng của chúng trong các hệ thống sống. Lĩnh vực khoa học này liên quan đến hóa sinh, phôi và giải phẫu, và đôi khi nó có thể được chia thành các chuyên ngành như động vật, thực vật, vi khuẩn, virus, tế bào và sinh lý vi sinh vật. Một chương trình sau đại học trong môn học này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục toàn diện về các chức năng sinh lý trong tự nhiên, với mục tiêu cải thiện thực hành y tế của nhân loại và tiêu chuẩn chung của cuộc sống.

Học sinh trong lĩnh vực sinh lý học thường đạt được vô số các đặc điểm có lợi giúp bảo vệ cơ hội việc làm trong tương lai. Sử dụng lao động thấy rằng sinh viên tốt nghiệp của các nghiên cứu sinh lý có xu hướng là người giải quyết vấn đề quan tâm và người giao tiếp. Những sinh viên tốt nghiệp cũng có thể làm việc mạnh mẽ với những người khác.

Kiếm bằng thạc sĩ có thể chi phí ít hơn so với kiếm bằng cử nhân, nhưng mọi chương trình học đều khác nhau. Học phí của một chương trình có thể bị ảnh hưởng bởi bao nhiêu khóa học được yêu cầu. Các yếu tố khác bao gồm vị trí của trường và cho dù đó là một tổ chức tư nhân hoặc công cộng.

Sinh lý học là một lĩnh vực nghiên cứu mở rộng tạo ra nhiều lựa chọn về nghề nghiệp liên quan đến sinh lý mà một người tốt nghiệp có thể chọn theo đuổi. Những người có bằng thạc sĩ về sinh lý học thường bảo đảm các vị trí như các chuyên gia y tế trong y học, nha khoa, vật lý trị liệu và thuốc thú y. Cũng có thể có cơ hội trong các ngành đào tạo thể thao hoặc phục hồi chức năng. Sinh viên tốt nghiệp thậm chí có thể xem xét sự nghiệp trong giảng dạy khoa học ở cấp trung học nâng cao.

Bạn có thể xem xét một loạt các chương trình cấp bằng thạc sĩ từ các địa điểm trên toàn thế giới. Với một loạt các lựa chọn mức độ trực tuyến và bán thời gian, điều quan trọng là phải nghiên cứu từng chương trình riêng lẻ. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • Chăm sóc y tế
  • Y học
  • Sinh lý
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập