Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Thạc sĩ Các chương trình trong Truyền thông chăm sóc sức khỏe 2023

2 Thạc sĩ Các chương trình trong Truyền thông chăm sóc sức khỏe 2023

Tổng quat

Một chương trình truyền thông chăm sóc sức khỏe dạy cho sinh viên cách truyền đạt thông tin sức khỏe tốt hơn, cho dù đó là giữa bệnh nhân và bác sĩ, trong bộ phận quản lý chăm sóc sức khỏe, trong một chiến dịch y tế công cộng hay trong một lớp giáo dục sức khỏe.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • Chăm sóc y tế
  • Khoa học chăm sóc sức khỏe
  • Truyền thông chăm sóc sức khỏe
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập