Keystone logo

1 Bán thời gian Thạc sĩ Các chương trình trong Truyền thông chăm sóc sức khỏe 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Thạc sĩ
 • Chăm sóc y tế
 • Khoa học chăm sóc sức khỏe
 • Truyền thông chăm sóc sức khỏe
 • Bán thời gian
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Chăm sóc y tế (1)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

  Bán thời gian Thạc sĩ Các chương trình trong Truyền thông chăm sóc sức khỏe

  Một chương trình truyền thông chăm sóc sức khỏe dạy cho sinh viên cách truyền đạt thông tin sức khỏe tốt hơn, cho dù đó là giữa bệnh nhân và bác sĩ, trong bộ phận quản lý chăm sóc sức khỏe, trong một chiến dịch y tế công cộng hay trong một lớp giáo dục sức khỏe.

  Học bán thời gian cho phép một người có được bằng cấp hoặc bằng cấp ngay cả khi họ không thể đi học toàn thời gian. Người ta có thể học theo tốc độ của riêng mình, dần dần tích lũy tín chỉ để được tính vào trình độ cuối cùng.