Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Thạc sĩ Các chương trình trong Vật lý y sinh 2023

2 Thạc sĩ Các chương trình trong Vật lý y sinh 2023

Tổng quat

Vật lý y sinh là một lĩnh vực tiếp tục phát triển do công nghệ y tế luôn thay đổi và dân số già ngày càng tăng. Sinh viên tốt nghiệp có thể thấy mình đang làm việc trong lĩnh vực phát triển các thiết bị y tế, bộ phận giả và hệ thống hình ảnh, trong số những tiến bộ khả thi khác.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • Chăm sóc y tế
  • Nghiên cứu y sinh
  • Vật lý y sinh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập