Keystone logo

23 M.D. Các chương trình trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland cho 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • M.D.
 • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Chăm sóc y tế (12)
 • Kĩ năng đời sống (0)Khoa học môi trường/năng lượng (0)
 • Khoa học tự nhiên (1)
 • Khoa học xã hội (3)
 • Khoa học Đời sống (2)
 • Nghiên cứu nghệ thuật (0)Nghiên cứu Năng lượng (0)Nghiên cứu Pháp luật (0)Nghiên cứu Thể thao và Thể dục (0)
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

  M.D. Các chương trình trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  Vương quốc Anh, Vương quốc Anh là hơn 300 năm tuổi và bao gồm bốn quốc gia thành phần: Anh, Scotland, xứ Wales, và Bắc Ireland. Anh là một trung tâm học tập cho 1.000 năm qua và sở hữu nhiều trường đại học cổ xưa và phân biệt. Sinh viên nước ngoài chiếm một tỷ lệ đáng kể của sinh viên tại các trường đại học Vương quốc Anh.

  Bác sĩ Y khoa là một trình độ cao cấp đòi hỏi khoảng sáu năm làm việc. Nhiều chương trình MD đòi hỏi sự kết hợp của các bài tập, các bài báo nghiên cứu, và thực hành thực hành lâm sàng để chứng nhận sinh viên là bác sĩ y khoa.