Keystone logo

6 Bán thời gian MSc Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa sinh sản Hộ sinh 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • MSc
  • Chăm sóc y tế
  • Y khoa sinh sản
  • Hộ sinh
  • Bán thời gian
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Bán thời gian MSc Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa sinh sản Hộ sinh

Một sinh viên muốn có nghề chuyên môn sẽ nghiên cứu về việc hộ sinh trong thời gian học tập ở bậc đại học. Sinh đẻ nhìn về sức khoẻ sinh sản, mang thai, sinh con và chăm sóc sau sinh để cung cấp cho sinh viên các công cụ cần thiết để thành công nghề nghiệp.

Một Thạc sĩ Khoa học là một chương trình tiên tiến của nghiên cứu này có thể kiếm được trong khoảng hai năm. Nhiều trường cung cấp trực tuyến hoặc bán thời gian chương trình Thạc sĩ để học viên bận rộn có thể tiếp tục giáo dục của họ trong một cách đó là thuận lợi cho họ.

Học bán thời gian cho phép một người có được bằng cấp hoặc bằng cấp ngay cả khi họ không thể đi học toàn thời gian. Người ta có thể học theo tốc độ của riêng mình, dần dần tích lũy tín chỉ để được tính vào trình độ cuối cùng.