Keystone logo

Bộ lọc

 • MSc
 • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
 • Chăm sóc y tế
 • Khoa học về khuyết tật
 • Rối loạn phổ
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Chăm sóc y tế (1)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

1 MSc Các chương trình trong Rối loạn phổ trong Belfast, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland cho 2024

  MSc Các chương trình trong Rối loạn phổ

  Một học sinh muốn học cách xác định những khó khăn trong học tập ở những người thuộc nhóm tự kỷ có thể quyết định nghiên cứu về rối loạn phổ. Chương trình cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để giúp đỡ các cá nhân trong lĩnh vực giáo dục và giao tiếp.

  Vương quốc Anh, Vương quốc Anh là hơn 300 năm tuổi và bao gồm bốn quốc gia thành phần: Anh, Scotland, xứ Wales, và Bắc Ireland. Anh là một trung tâm học tập cho 1.000 năm qua và sở hữu nhiều trường đại học cổ xưa và phân biệt. Sinh viên nước ngoài chiếm một tỷ lệ đáng kể của sinh viên tại các trường đại học Vương quốc Anh.

  Một Thạc sĩ Khoa học là một chương trình tiên tiến của nghiên cứu này có thể kiếm được trong khoảng hai năm. Nhiều trường cung cấp trực tuyến hoặc bán thời gian chương trình Thạc sĩ để học viên bận rộn có thể tiếp tục giáo dục của họ trong một cách đó là thuận lợi cho họ.