Keystone logo

8 MSc Các chương trình trong Sinh lý 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • MSc
 • Chăm sóc y tế
 • Y học
 • Sinh lý
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Chăm sóc y tế (8)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

  MSc Các chương trình trong Sinh lý

  Sinh viên ngành sinh lý học có thể phát triển các kỹ năng nghiên cứu và học cách trả lời các câu hỏi phức tạp thông qua quan sát và thí nghiệm. Nghiên cứu về sinh lý học có thể đóng góp vào sự hiểu biết về các hệ thống sống và có thể giúp phát triển các phương pháp điều trị y tế được sử dụng trong nhiều lĩnh vực y tế.

  Một Thạc sĩ Khoa học là một chương trình tiên tiến của nghiên cứu này có thể kiếm được trong khoảng hai năm. Nhiều trường cung cấp trực tuyến hoặc bán thời gian chương trình Thạc sĩ để học viên bận rộn có thể tiếp tục giáo dục của họ trong một cách đó là thuận lợi cho họ.