Keystone logo

2 MSc Các chương trình trong Chăm sóc y tế Thuốc thú y Y khoa động vật lớn 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • MSc
  • Chăm sóc y tế
  • Thuốc thú y
  • Y khoa động vật lớn
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MSc Các chương trình trong Chăm sóc y tế Thuốc thú y Y khoa động vật lớn

Một Thạc sĩ Khoa học là một chương trình tiên tiến của nghiên cứu này có thể kiếm được trong khoảng hai năm. Nhiều trường cung cấp trực tuyến hoặc bán thời gian chương trình Thạc sĩ để học viên bận rộn có thể tiếp tục giáo dục của họ trong một cách đó là thuận lợi cho họ.