Tìm kiếm Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên về Y khoa bổ sung ở Đức 2022/2023

Tổng quat

Một Thạc sĩ Khoa học là một mức độ nào đó được trao cho những sinh viên đã hoàn thành môn học nghiêm ngặt và đào tạo tại một trường cao đẳng hoặc đại học. Kiếm một Thạc sĩ có thể giúp học sinh cải thiện triển vọng công việc của họ và cung cấp một mức độ kinh nghiệm mà kháng cáo cho tuyển dụng tiềm năng. 

Đức là một điểm đến tuyệt vời cho scholarsand quốc tế có một hệ thống gi...

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Y khoa tân tiến
  • Y khoa bổ sung
  • MSc
  • Đức
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập