Keystone logo

6 Bán thời gian MSc Các chương trình trong Y khoa thú y trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland cho 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • MSc
 • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
 • Chăm sóc y tế
 • Thuốc thú y
 • Y khoa thú y
 • Bán thời gian
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Chăm sóc y tế (6)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

  Bán thời gian MSc Các chương trình trong Y khoa thú y

  Các lớp học thú y rất phù hợp cho những người muốn chăm sóc động vật bị bệnh khỏe mạnh trở lại. Kỷ luật này có thể dẫn đến việc làm trong sở thú, trang trại hoặc phòng khám. Học sinh thường bắt đầu với sinh học và hóa học trước khi chuyển sang các khóa học cụ thể hơn về chương trình, chẳng hạn như dược lý và bệnh học.

  Vương quốc Anh, Vương quốc Anh là hơn 300 năm tuổi và bao gồm bốn quốc gia thành phần: Anh, Scotland, xứ Wales, và Bắc Ireland. Anh là một trung tâm học tập cho 1.000 năm qua và sở hữu nhiều trường đại học cổ xưa và phân biệt. Sinh viên nước ngoài chiếm một tỷ lệ đáng kể của sinh viên tại các trường đại học Vương quốc Anh.

  Một Thạc sĩ Khoa học là một chương trình tiên tiến của nghiên cứu này có thể kiếm được trong khoảng hai năm. Nhiều trường cung cấp trực tuyến hoặc bán thời gian chương trình Thạc sĩ để học viên bận rộn có thể tiếp tục giáo dục của họ trong một cách đó là thuận lợi cho họ.

  Học bán thời gian cho phép một người có được bằng cấp hoặc bằng cấp ngay cả khi họ không thể đi học toàn thời gian. Người ta có thể học theo tốc độ của riêng mình, dần dần tích lũy tín chỉ để được tính vào trình độ cuối cùng.