Keystone logo

18 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa tân tiến Y khoa bổ sung Nắn xương 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Y khoa tân tiến
  • Y khoa bổ sung
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (18)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa tân tiến Y khoa bổ sung Nắn xương

Sinh viên ngành nắn xương có thể có được kiến thức về các phương pháp điều trị y tế không xâm lấn có thể được sử dụng trong môi trường lâm sàng và nghiên cứu. Kết hợp sở thích về y học và hệ thống cơ xương thông qua liệu pháp nắn xương có thể giúp sinh viên chuẩn bị cho nghề nghiệp giúp mọi người kiểm soát cơn đau và chấn thương.