Keystone logo

8 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nha khoa học Nội nha 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Nha khoa học
  • Nội nha
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (8)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nha khoa học Nội nha

Những sinh viên muốn chuyên sâu về nha khoa có thể xem xét một chương trình nội nha. Lĩnh vực này chuyên nghiên cứu và chăm sóc mô tủy răng, đồng thời bao gồm các kỹ thuật tiên tiến về rút tủy răng và các thủ thuật khác để chẩn đoán và điều trị đau răng.