Keystone logo

3 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Chăm sóc sức khỏe toàn cầu Dịch tễ học Nhân khẩu học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Chăm sóc sức khỏe toàn cầu
  • Dịch tễ học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Chăm sóc sức khỏe toàn cầu Dịch tễ học Nhân khẩu học

Nghiên cứu về nhân khẩu học có thể bao gồm một loạt các chủ đề được phân tích trong bối cảnh của các quần thể khác nhau, chẳng hạn như giáo dục, tôn giáo và kinh tế. Trọng tâm của các lớp nhân khẩu học về dịch tễ học và sức khỏe cũng có thể cho phép sinh viên kiểm tra các khía cạnh bao gồm tuổi thọ và khả năng sinh sản.