Keystone logo

33 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nha khoa học Nha khoa 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Nha khoa học
  • Nha khoa
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (33)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nha khoa học Nha khoa

Sinh viên học nha khoa làm việc trong một số ngành nghề nha khoa. Các khóa học bao gồm các khái niệm cơ bản và nâng cao, bao gồm làm việc trong nha khoa nói chung hoặc trong một chuyên ngành như chỉnh nha. Các chương trình cũng dạy sinh viên cách quản lý thuốc và đảm bảo tôn trọng bệnh nhân đa văn hóa.