Keystone logo

9 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nhi khoa Nhi khoa 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Nhi khoa
  • Nhi khoa
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (9)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nhi khoa Nhi khoa

Những sinh viên thích làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên có thể muốn theo đuổi sự nghiệp trong khoa nhi. Lĩnh vực y học này tập trung vào sự tăng trưởng, sức khỏe và sự phát triển cũng như bệnh tật và điều trị. Một chương trình nhi khoa có thể bao gồm đào tạo lâm sàng và khoa học sinh học.