Keystone logo

19 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dược học Khoa học dược phẩm Phát triển thuốc 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Dược học
  • Khoa học dược phẩm
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (19)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dược học Khoa học dược phẩm Phát triển thuốc

Lĩnh vực phát triển thuốc mang đến cho sinh viên cơ hội làm việc với nhiều tổ chức công nghiệp và quản lý. Ngoài ra, một nền tảng về dinh dưỡng y học, chăm sóc sức khỏe cá nhân, nghiên cứu và phát triển dược phẩm có thể được thiết lập.