Keystone logo

43 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Khoa học Đời sống Phân tử học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học Đời sống
  • Phân tử học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học Đời sống (43)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Khoa học Đời sống Phân tử học

Nghiên cứu khoa học trong phân tử có thể mở ra nhiều lĩnh vực khoa học và sáng tạo mới để theo đuổi, trong đó có khoa học thần kinh phân tử, cytogenetics, di truyền học phân tử, cơ sở phân tử của bệnh monogenic, virus học phân tử và miễn dịch học, và là cơ sở phân tử của bệnh phức tạp.