Keystone logo

3 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa sinh sản Phôi học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Y khoa sinh sản
  • Phôi học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa sinh sản Phôi học

Một khóa học phôi học chuẩn bị cho sinh viên trở thành một nhà phôi học. Các lớp học tập trung vào giai đoạn đầu đời và quá trình sinh sản sớm. Trong quá trình học, sinh viên tìm hiểu về cả rủi ro môi trường và bẩm sinh đối với phôi thai.