Keystone logo

4 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Thuốc thú y Chăm sóc động vật Phúc lợi động vật 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Thuốc thú y
  • Chăm sóc động vật
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Thuốc thú y Chăm sóc động vật Phúc lợi động vật

Học sinh hoàn thành khóa học về chương trình phúc lợi động vật có thể theo đuổi các nghề nghiệp như nhân viên kiểm soát động vật, người trông coi vườn thú hoặc nhân viên phi lợi nhuận trong các trại tạm trú hoặc các tổ chức viện trợ khác. Học sinh cũng có thể chọn trở thành bác sĩ thú y, nhà nghiên cứu hoặc nhà giáo dục.