Keystone logo

5 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Chăm sóc sức khỏe toàn cầu Phản hồi khẩn cấp 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Chăm sóc sức khỏe toàn cầu
  • Phản hồi khẩn cấp
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Chăm sóc sức khỏe toàn cầu Phản hồi khẩn cấp

Các chương trình ứng phó với trường hợp khẩn cấp có thể bao gồm các môn học và đào tạo mô phỏng lâm sàng để chuẩn bị cho sinh viên hành trang với tư cách là người ứng cứu khẩn cấp hoặc chuyên gia quản lý trường hợp khẩn cấp. Các chương trình có thể hướng tới y tế, an toàn công cộng hoặc quản lý.