Keystone logo

29 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nha khoa học Phẫu thuật nha khoa 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Nha khoa học
  • Phẫu thuật nha khoa
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (29)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nha khoa học Phẫu thuật nha khoa

Phẫu thuật nha khoa, thông thường được gọi là phẫu thuật răng miệng, bao gồm nhiều lĩnh vực chuyên ngành, và thường bao gồm các vấn đề liên quan đến bộ phận trên mặt, chẳng hạn như miệng, răng, và hàm. Các công đoạn chuẩn bị để làm loại công việc này thường bắt đầu với các kiến thức cơ bản về khoa học và làm việc trong phòng thí nghiệm.