Keystone logo

3 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Phẫu thuật Phẫu thuật thẩm mỹ 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Phẫu thuật
  • Phẫu thuật thẩm mỹ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Phẫu thuật Phẫu thuật thẩm mỹ

Phẫu thuật thẩm mỹ là gì?
Phẫu thuật thẩm mỹ là một loại phẫu thuật thẩm mỹ nhằm mục đích cải thiện ngoại hình của một người. Phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến bao gồm nâng ngực, hút mỡ và phẫu thuật mũi. Trong khi hầu hết các ca phẫu thuật thẩm mỹ được thực hiện vì lý do thẩm mỹ, một số ca phẫu thuật cũng có thể được thực hiện để sửa chữa khuyết tật bẩm sinh hoặc chấn thương.

Tôi có thể làm gì với bằng cấp về Phẫu thuật thẩm mỹ?
Có nhiều lựa chọn nghề nghiệp dành cho những người có bằng cấp về phẫu thuật thẩm mỹ. Một số người chọn làm việc trong phòng khám tư nhân, trong khi những người khác có thể làm việc trong bệnh viện hoặc phòng khám. Một số bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cũng có thể giảng dạy tại trường y hoặc thực hiện nghiên cứu.

Có những loại bằng cấp nào về Phẫu thuật thẩm mỹ?
Có nhiều loại bằng cấp phẫu thuật thẩm mỹ khác nhau. Một số chương trình tập trung vào phẫu thuật thẩm mỹ nói chung, trong khi những chương trình khác có thể chuyên về một loại thủ thuật cụ thể. Nhiều trường cung cấp học bổng hoặc nơi cư trú cho những người muốn tiếp tục đào tạo.

Tôi sẽ học gì trong thời gian học Phẫu thuật thẩm mỹ?
Trong thời gian học phẫu thuật thẩm mỹ, sinh viên tìm hiểu về các kỹ thuật khác nhau được sử dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ. Họ cũng sẽ nghiên cứu giải phẫu và sinh lý học của cơ thể con người, cũng như các nguyên tắc thẩm mỹ. Ngoài ra, sinh viên tìm hiểu về các khía cạnh đạo đức và pháp lý của phẫu thuật thẩm mỹ.