Keystone logo

23 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế điều dưỡng Quản lý điều dưỡng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • điều dưỡng
  • Quản lý điều dưỡng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (23)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế điều dưỡng Quản lý điều dưỡng

Các chương trình quản lý điều dưỡng có thể cung cấp cho sinh viên hiểu biết quan trọng về việc giám sát bệnh nhân trong các cuộc khủng hoảng. Học cách tổ chức lịch trình điều dưỡng, đưa ra quyết định về ngân sách và kỷ luật nhân viên có vấn đề đều có thể là một phần của chương trình giảng dạy.