Keystone logo

3 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dinh dưỡng học Quản lý thực phẩm 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Dinh dưỡng học
  • Quản lý thực phẩm
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dinh dưỡng học Quản lý thực phẩm

Quản lý thực phẩm là một lĩnh vực nghiên cứu đang phát triển phù hợp với một chủ nhà hàng đầy tham vọng cũng như đối với một giám đốc thực phẩm và đồ uống của khách sạn trong tương lai. Một chương trình giảng dạy đa dạng nhằm mục đích cung cấp một nền giáo dục toàn diện và trang bị cho học sinh một bộ kỹ năng toàn diện.