Keystone logo

0 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dinh dưỡng học Rối loạn ăn uống 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Dinh dưỡng học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Không có chương trình đáp ứng tiêu chí tìm kiếm của bạn. Vui lòng tinh chỉnh các bộ lọc của bạn.

Clear filters

Popular education type

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dinh dưỡng học Rối loạn ăn uống

Các chương trình trong lĩnh vực rối loạn ăn uống cho phép sinh viên nghiên cứu tác động, ý nghĩa xã hội và các lựa chọn điều trị chứng nghiện kiểm soát thực phẩm. Các nghiên cứu có thể bao gồm các khóa học liên quan đến tâm lý bất thường, thống kê lâm sàng và chuyên môn về phương thức điều trị.