Keystone logo

4 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Kĩ năng đời sống Sơ cứu 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Kĩ năng đời sống
 • Sơ cứu
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Kĩ năng đời sống (4)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Kĩ năng đời sống Sơ cứu

  Các kỹ năng cứu sinh mà một học viên sơ cứu học được có thể có giá trị trong môi trường làm việc và cuộc sống hàng ngày. Kiến thức từ chương trình nghiên cứu này có thể được áp dụng trực tiếp trong sự nghiệp với tư cách là người ứng cứu khẩn cấp hoặc có thể được sử dụng để duy trì các quy trình an toàn trong môi trường làm việc sản xuất.