Keystone logo

32 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa thể dục thể thao Sinh lý thể dục 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Y khoa thể dục thể thao
  • Sinh lý thể dục
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (32)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa thể dục thể thao Sinh lý thể dục

Nghiên cứu sinh lý học tập thể dục có thể có lợi trong việc hiểu cơ thể con người và phản ứng của nó đối với căng thẳng. Thông qua các nghiên cứu về các bài tập ngắn và lặp đi lặp lại trên cơ thể, các khóa học có thể dạy các phương pháp khoa học để xác định phản ứng của con người đối với các bài kiểm tra khác nhau.