Keystone logo

5 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Nghiên cứu Thể thao và Thể dục Khoa học Thể thao Tâm lý trong thể thao và thể dục 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục
  • Khoa học Thể thao
  • Tâm lý trong thể thao và thể dục
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Nghiên cứu Thể thao và Thể dục Khoa học Thể thao Tâm lý trong thể thao và thể dục

Những người quan tâm đến thể dục thể thao và tâm lý học tập thể có thể hưởng lợi từ một chương trình giáo dục trong lĩnh vực này. Khu vực môn học đề cập đến các kết nối tinh thần và những ảnh hưởng tâm lý của vận động viên và hoạt động thể chất.