Keystone logo

96 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Thuốc thú y 2023

Tổng quat

Từ loài bò sát đến chim và động vật có vú, bác sĩ thú y có thể là những người hiểu cách xử lý động vật khi họ cần được chăm sóc y tế. Nghiên cứu về thú y có thể liên quan đến kỹ thuật phẫu thuật và các phương pháp điều trị y khoa khác.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Thuốc thú y
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (96)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập