Keystone logo

442 Tiến sĩ Các chương trình 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Tiến sĩ
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Chăm sóc y tế (423)
 • Kĩ năng đời sống (0)
 • Khoa học môi trường/năng lượng (2)
 • Khoa học tự nhiên (33)
 • Khoa học xã hội (7)
 • Khoa học Đời sống (21)
 • Nghiên cứu nghệ thuật (0)
 • Nghiên cứu Năng lượng (1)
 • Nghiên cứu Pháp luật (1)
 • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục (3)
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Tiến sĩ Các chương trình Giải thích

Một sĩ Triết học, hoặc tiến sĩ, có thể yêu cầu Tám năm trở lên để hoàn thành, cũng như một luận án. Trong hầu hết các lĩnh vực, sở hữu của một tiến sĩ đủ điều kiện người giữ để trở thành một giáo sư về một chủ đề được lựa chọn. Có rất nhiều chương trình khác nhau có sẵn.