Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 14 Các Tiến sĩ Các chương trình trong Vật lý trị liệu trong Hoa Kỳ 2023

14 Tiến sĩ Các chương trình trong Vật lý trị liệu trong Hoa Kỳ 2023

Tổng quat

Các khóa học hoạt động thể dục thể thao mở ra cánh cửa cho sự nghiệp như một giáo viên, huấn luyện viên thể dục hoặc người phục hồi chức năng. Học sinh có thể tìm hiểu về cách an toàn nhất để hướng dẫn các cá nhân trong khi luyện tập thường xuyên trong khi làm việc để tăng sức mạnh, tăng nhịp tim và cải thiện sự linh hoạt.

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu được cung cấp bởi các khu vực công cộng, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: nhà nước, địa phương, bang và liên bang, trong thứ tự đó.Các yêu cầu chung để học đúng trình độ giáo dục đại học Hoa Kỳ sẽ bao gồm các bài luận tuyển sinh của bạn (còn được gọi là tuyên bố về mục đích hay tuyên bố cá nhân), bảng điểm, đề nghị / thư giới thiệu, bài kiểm tra ngôn ngữ

Một tiến sĩ, Tiến sĩ Triết học, là mức độ cao nhất được trao trong nhiều lĩnh vực học thuật. Nói chung đòi hỏi một dự án nghiên cứu và luận án, cũng như nhiều năm nghiên cứu, một mức độ tiến sĩ đủ điều kiện người giữ như một chuyên gia trong một lĩnh vực được lựa chọn.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Tiến sĩ
  • Hoa Kỳ
  • Chăm sóc y tế
  • Vật lý trị liệu
  • Vật lý trị liệu
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (14)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập