Keystone logo

1 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nhân văn trong y tế Ngôn ngữ y khoa Tiếng Anh y khoa 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Nhân văn trong y tế
  • Ngôn ngữ y khoa
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nhân văn trong y tế Ngôn ngữ y khoa Tiếng Anh y khoa

Học các thuật ngữ kỹ thuật được các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và dược sĩ sử dụng chỉ là một phần trong trọng tâm chương trình của khóa học tiếng Anh y khoa. Học sinh cũng có thể học các thuật ngữ phẫu thuật, các biểu hiện giải phẫu và các thuật ngữ y tế thường được sử dụng khác.