Keystone logo

1 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa sinh sản Tiết niệu 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Y khoa sinh sản
  • Tiết niệu
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa sinh sản Tiết niệu

Sinh viên khoa tiết niệu tìm hiểu về giải phẫu đường tiết niệu của nam và nữ, sàn chậu ở nữ và hệ thống sinh sản ở nam. Họ cũng nghiên cứu quản lý y tế các bệnh phổ biến đối với các hệ thống này.