Keystone logo

7 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế điều dưỡng Trước điều dưỡng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • điều dưỡng
  • Trước điều dưỡng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (7)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế điều dưỡng Trước điều dưỡng

Sinh viên tiền điều dưỡng có thể chọn tập trung vào một lĩnh vực nghiên cứu và có thể tham gia các khóa học bổ sung trong chuyên ngành của họ. Các lĩnh vực chuyên môn điều dưỡng có thể bao gồm điều dưỡng nhi khoa, chăm sóc cấp cứu, điều dưỡng tim, chăm sóc bỏng và điều dưỡng lão khoa trong số những lĩnh vực khác.