Keystone logo

13 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Bệnh lý trong nói chuyện và ngôn ngữ Trị liệu ngôn ngữ và nói chuyện 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Bệnh lý trong nói chuyện và ngôn ngữ
  • Trị liệu ngôn ngữ và nói chuyện
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (13)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Bệnh lý trong nói chuyện và ngôn ngữ Trị liệu ngôn ngữ và nói chuyện

Học chương trình trị liệu ngôn ngữ và ngôn ngữ có thể cho phép sinh viên hiểu biết về chẩn đoán và điều trị rối loạn ngôn ngữ. Ngoài ra còn có cơ hội chuyên môn hóa trong một lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như làm việc với những người mắc chứng tự kỷ.