Keystone logo

15 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Vật lý trị liệu Trị liệu thể thao 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Vật lý trị liệu
  • Trị liệu thể thao
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (15)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Vật lý trị liệu Trị liệu thể thao

Thể thao trị liệu là gì?
Liệu pháp thể thao là việc sử dụng các hoạt động thể chất và tập thể dục để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của một cá nhân. Nó có thể được sử dụng để ngăn ngừa hoặc điều trị chấn thương, cải thiện hiệu suất và đạt được các mục tiêu khác liên quan đến sức khỏe. Các nhà trị liệu thể thao làm việc với nhiều khách hàng khác nhau, bao gồm vận động viên, huấn luyện viên và phụ huynh. Họ cũng có thể làm việc với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác, chẳng hạn như bác sĩ và nhà vật lý trị liệu.

Tôi có thể làm gì với tấm bằng Trị liệu Thể thao?
Bằng cấp về liệu pháp thể thao có thể giúp bạn trở thành một nhà trị liệu thể thao, huấn luyện viên hoặc nhà trị liệu vật lý. Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể làm việc với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác, chẳng hạn như bác sĩ và nhà vật lý trị liệu.

Tại sao nên học Trị liệu thể thao?
Liệu pháp thể thao rất quan trọng vì nó có thể giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của một cá nhân, đồng thời có thể giúp ngăn ngừa hoặc điều trị chấn thương cũng như cải thiện thành tích. Các nhà trị liệu thể thao làm việc với nhiều khách hàng khác nhau, bao gồm vận động viên, huấn luyện viên và phụ huynh. Các nhà trị liệu thể thao làm việc với khách hàng để giúp họ cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần. Họ cũng có thể làm việc với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác, chẳng hạn như bác sĩ và nhà vật lý trị liệu.
Bằng cấp trị liệu thể thao
Bằng cấp trị liệu thể thao có sẵn ở cấp độ liên kết, cử nhân và thạc sĩ. Các chương trình cấp bằng liên kết và cử nhân thường mất từ hai đến bốn năm để hoàn thành, trong khi các chương trình cấp bằng thạc sĩ có thể kéo dài tới sáu năm. Các nhà trị liệu thể thao thường cần phải được cấp phép tại tiểu bang mà họ hành nghề.

Tôi sẽ học gì trong thời gian học Trị liệu Thể thao?
Trong chương trình cấp bằng trị liệu thể thao, sinh viên sẽ tham gia các khóa học về giải phẫu, sinh lý học và vận động học, họ cũng sẽ tìm hiểu về cách phòng ngừa và điều trị chấn thương cũng như cách cải thiện thành tích. Các nhà trị liệu thể thao thường cần phải được cấp phép tại tiểu bang mà họ hành nghề.