Tìm kiếm 225 Các Chương trình của Thạc sĩ về Vật lý trị liệu

Tổng quat

Vật lý trị liệu là nghiên cứu về chuyển động. Sinh viên của vật lý trị liệu học để tư vấn, giáo dục và phục hồi những người bị thương hoặc đang hồi phục sau phẫu thuật. Các chuyên viên vật lý trị liệu cũng có thể giúp những người có các vấn đề mãn tính hoặc thần kinh ảnh hưởng đến cử động của họ để giúp họ tăng tính di động và thoải mái.

Bắt đầu ngay hôm nay từ Xem tất cả 225 Các ...

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Vật lý trị liệu
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (225)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập