Keystone logo

93 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Vật lý trị liệu Vật lý trị liệu 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Vật lý trị liệu
  • Vật lý trị liệu
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (93)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Vật lý trị liệu Vật lý trị liệu

Các khóa học hoạt động thể dục thể thao mở ra cánh cửa cho sự nghiệp như một giáo viên, huấn luyện viên thể dục hoặc người phục hồi chức năng. Học sinh có thể tìm hiểu về cách an toàn nhất để hướng dẫn các cá nhân trong khi luyện tập thường xuyên trong khi làm việc để tăng sức mạnh, tăng nhịp tim và cải thiện sự linh hoạt.