Keystone logo

10 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nghiên cứu y sinh Vật lý y sinh 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Nghiên cứu y sinh
  • Vật lý y sinh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (10)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nghiên cứu y sinh Vật lý y sinh

Vật lý y sinh là một lĩnh vực tiếp tục phát triển do công nghệ y tế luôn thay đổi và dân số già ngày càng tăng. Sinh viên tốt nghiệp có thể thấy mình đang làm việc trong lĩnh vực phát triển các thiết bị y tế, bộ phận giả và hệ thống hình ảnh, trong số những tiến bộ khả thi khác.