Keystone logo

29 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nha khoa học Vệ sinh răng miệng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Nha khoa học
  • Vệ sinh răng miệng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (29)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nha khoa học Vệ sinh răng miệng

Một sinh viên có ý định làm công việc vệ sinh răng miệng sẽ rất phù hợp với chương trình về vệ sinh răng miệng. Học sinh ghi danh vào khóa học này có thể học cách làm sạch và chăm sóc răng, cũng như xác định và điều trị các vấn đề về răng như bệnh nướu răng.