Keystone logo

4 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa cấp cứu Xử lý và chấn thương 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Y khoa cấp cứu
  • Xử lý và chấn thương
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y khoa cấp cứu Xử lý và chấn thương

Học sinh học phân loại và chấn thương có thể học cách ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Các chủ đề quan tâm có thể bao gồm các giao thức an toàn, giải thích EKG, chuyển bệnh nhân, quy trình sơ tán, điều trị vết thương, điểm CRAMS và chăm sóc sơ cứu.