We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

617 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Y học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (617)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Y học

Lĩnh vực y học liên quan đến việc chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị bệnh tật và thương tích ở người. Sinh viên y khoa học cách chữa lành và chăm sóc người bệnh bằng cách sử dụng kiến ​​thức chuyên sâu về cơ thể con người và các chủ đề như dược phẩm và giải phẫu.