Keystone logo

1 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Thuốc thú y Y khoa động vật thủy sinh 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Thuốc thú y
  • Y khoa động vật thủy sinh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Thuốc thú y Y khoa động vật thủy sinh

Sinh viên quan tâm đến bằng cấp về y học động vật thủy sản có thể cần phải có nền tảng vững chắc về khoa học. Chương trình này có thể bao gồm công việc trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu thực địa và các khóa học về thú y nói chung trước khi chuyên về sinh học biển.