Keystone logo

32 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nhi khoa Y khoa gia đình 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Nhi khoa
  • Y khoa gia đình
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (32)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nhi khoa Y khoa gia đình

Những sinh viên muốn vào lĩnh vực y tế có thể được hưởng lợi từ chương trình nghiên cứu về y học gia đình. Trong các khóa học này, sinh viên có thể tìm hiểu về khoa học đằng sau y học, cách lưu giữ hồ sơ và cách tương tác với bệnh nhân.